1863

Brevene er navngivet sådan her År_Måned_Dag

1863_6_18

Begejstringen lyser ud af brevet. Far er stolt.