1856

Brevene er navngivet sådan her År_Måned_Dag

1856_2_24

Laurs har travlt med arbejde, så han lige med nød og næppe kan holde skinnet på næsen. Rasmus derimod, han vil rejse til USA og finde lykken.

1856_5_9

Far har ikke opgivet håbet om at få sønnike til Jylland.

1856_5_29

Et kort brev. Rasmus er rejst videre fra Liverpool til New York, og så er der en ny stilling, Laurs synes Andreas skal søge.

1856_6_2

Endnu et kort brev. Nu virker det endelig til at Andreas flytter til Jylland.

1856_6_6

Det virker til Andreas er i tvivl om hvorvidt lønnen er i orden i Lemvig. Som Laurs siger, så er det jo manden og ikke alderen der gør arbejdet.

1856_10_15

Som jeg forstår brevet, så træk Andreas frinummer, til stor glæde for Laurs. Han skynder sig at fortælle det til både Nors og Winge. Brevet er sendt til Nyborg.. så blev det nok ikke til noget med Lemvig alligevel

1856_11_11

Andreas har haft fødselsdag, han fyldte 24 år. Desværre er økonomien ikke til gaver.-