1855

Brevene er navngivet sådan her År_Måned_Dag

1855_1_3

Rasmus er kommet hjem. Han har gået næsten hele vejen fra Berlin. Laurs har store økonomiske kvaler, men der er også 3 drenge som skal forsørges

1855_1_25

Det lader til Andreas har klaret sig godt til eksamen. Malling har desværre hyret en anden fuldmægtig, men mon ikke Winge og Laurs kan få Malling på bedre tanker.

1855_1_29

Andreas har været i Køge angående en plads. Det fraråder Laurs ham på det kraftigste. Han har helt andre planer med ham. Et job i provinsen.

1855_5_4

Andreas er startet på sin nye plads i Frederikshavn. (fremgår af næste brev). Laurs sidder stadig hårdt i det, men får mulighed for at betale sin gæld.

1856_6_11

Rasmus har fået en medalje.
Århus Stifttidende skriver sådan her:
“Medalille. Under 10de ds er det allern. tilladt
Uhrmagersvend Rasmus Kaas af Khvn. at bære
den ham af Hs. M. Kongen af Preussen, for i
Berlin af have reddet et Menneske fra at drukne,
tildeelte Redningsmedaille.”
Link til artiklen

Medalje

1855_7_30

Andreas synes ikke han tjener nok, men far maner til besindelse. Laurs har sendt et ur til Andreas, men det kræver nænsom behandling og stakkels Moder, hun har fået dårlige øjne.

1855_12_20

Moder er kommet hjem fra København, men øjnene er stadige dårlige og så er ham Krydsassistent Andersen, vist en værre en “Thi kneb har han bag øret”.

1855_12_30

Laurs har droppet at spille lotto, der fandt han ikke lykke. Det er trænge tider.