1853

Brevene er navngivet sådan her År_Måned_Dag

1853_11_11

Så er Andreas rejst i København. Det er fint nok med lidt frihed, men for meget adspredelse er usundt.

1853_11_16

Laurs har sendt en stegt gås til Andreas i anledning af hans fødselsdag, men er bekymret for der er sket noget med Andreas.

1853_11_19

Laurs har en sørgelig nyhed til Andreas.Frøken Rosenstand har begået selvmord. Laura Rosenstand født 13. okt 1823, var datter af Philip Peder Rosenstand som Andreas arbejdede for i Århus.

1853_12_3

“Du kan troe hans Plov gaaer og skjærer godt i denne Tid og bliver bedre endnu længere henne i Maaneder, hvor imod Brændstrups staaer stille.”

1853_12_18

Så er der igen pakke til Andreas og Rasmus, men der går nok nogle dage før den kommer frem, da vinden ikke er så gunsting mod København.

1812_12_22

Pga. modvind er pakken desværre først kommet afsted i dag, så sigtekagen er nok lidt tør.

Føre mig tilbage til forsiden