1851

Brevene er navngivet sådan her År_Måned_Dag

1851_4_8

Laurs er lidt sur over at Andreas ikke har skrevet hjem “uagtet jeg ikke har tilskrevet dig”. Andreas er også begyndt på “klupfornøielser” den ungdom, den ungdom.. Andreas er nu 18 år.

Her tager vores historie et spring, da Andreas flytter til Århus. Det næste brev er fra november 1853.

Føre mig frem til 1853


Føre mig tilbage til forsiden