Uhrmager

1854_1_13

Aarh. 13/1 54 Kjære Andreas Hermed sendes Du med Postanvisning 25 Rbd, som er Resten af din Fordring hos Winge. Renterne er ogsaa betalt. Jeg kan nok vide at de ikke slaaer til ved Indkjøb af Frd. men om nogle Dage skal Du faa 20 Rbd til som jeg tager af dit Sparekassefond. Troer du […]

1850_6_16

Kjære Søn ! Du har vist i længere Tid ventet nogen Efterretning fra os, men flere tilstødende Ting har hidtil forhindret mig og tildeels har vel og min slette Stemning bidraget dertil. Du takkes mange Gange for din sidste Skrivelse tilligemed Brevet til Rasmus, som han modtog her hjemme. I mit sidste Brev yttrede jeg, […]

1850_4_19

Kjære Andreas ! Du undres nok over at jeg ikke i længere Tid har ladet høre fra mig, uagtet Du 2de Gange har tilskrevet mig, men der var heller ikke min Mening, naar der ikke hændelsesviis var truffet en Leilighed til Warde, at give Dig nogen Underretning fra os, før om nogen Tid, indtil jeg […]

1849_12_20

Kjære Andreas ! Nu er der snart medgaaet 1/4 Aar siden jeg hørte fra dig, jeg faaer vel derfor paa minde? dig og med det Gode formaae dig til at lade Din Stemme skrivtlig lyde til os. Jeg sendte Dig 2 skp (skæpper) Æbler og en liden Pose Nødder samt den Bog du anmodede mig […]