Told

1856_11_11

Aarh. d. 11 Nov. 1856 Kjære Andreas Uagtet jeg ikke har hørt fra Dig siden 10de f. M., som forundrer mig meget, saa vil jeg med disse Linier dog give dig til- kjende at vi endnu er til, men hvad der meest foranlediger dette Brev, er, at gra- tulere Dig til Din Fødselsdag den 13de […]

1853_11_11

Aarhuus den 11 Novbr. 1853 Kjære Andreas Af din velkomne Skrivelse seer vi at Du lykkelig og vel kom til Hovedstaden uden at give Hals, hvilket inderlig glæder os. At Du endelig fik et Værese efter Din Smag er os iligemaade kjært. Med Hensyn til Din Læsning, som vi haaber Du allerede har iværksat, derom […]

1850_12_24

Kjære Andreas Du har vist længe ventet Brev fra mig, og har jeg og- saa i længere Tid villet give Dig Efterretning fra mig, naar jeg havde kunnet bragt det paa det Rene med at skaffe dig en Condition til Mai, som jeg først for et Qvarteer siden har faaet reen afgjort. Jeg har faaet […]

1850_6_16

Kjære Søn ! Du har vist i længere Tid ventet nogen Efterretning fra os, men flere tilstødende Ting har hidtil forhindret mig og tildeels har vel og min slette Stemning bidraget dertil. Du takkes mange Gange for din sidste Skrivelse tilligemed Brevet til Rasmus, som han modtog her hjemme. I mit sidste Brev yttrede jeg, […]