Skomager Møller

1850_10_27

Kjære Søn ! For en 3 a 4 Uger siden tilskrev jeg Dig og bad Dig om at forskaffe mig Martins Døbeattest, men endnu har jeg ingen seet og jeg er derfor i stor Forlegenhed jeg kan ikke faa ham antaget til Confirmation uden At- testen. Du henvender Dig til Kappellanen, den koster med stemp- […]

1850_10_11

Kjære Søn ! Tak for dit Brev jeg modtog strax efter din hjemkomst lige som ogsaa det jeg modtog med Ørting tilligemed Fjerdingen hvor i var 4 koste. Tøiet modtog jeg ogsaa med Dagvogn, Kudsken hvem jeg betalte 24 sk som vi haver betalt den karl der havde det fra Warde efter Affordring, for sin […]

1849_12_20

Kjære Andreas ! Nu er der snart medgaaet 1/4 Aar siden jeg hørte fra dig, jeg faaer vel derfor paa minde? dig og med det Gode formaae dig til at lade Din Stemme skrivtlig lyde til os. Jeg sendte Dig 2 skp (skæpper) Æbler og en liden Pose Nødder samt den Bog du anmodede mig […]

1848_12_22

Til A. J. C. Kaas hos Kammerraad Hansen Warde Aarhus den 22/12 48 Kjære Andreas ! Jeg var just ifærd med at pakke nogle Smaating i en Fjerding til Dig som du skulle have at gotte dig med i Julen, da Hr. Overauditeur Stephansens Søn? kom ind til mig og ved denne Overraskelse betog mig […]