Skibskaptajn Hunneup

1861_3_23

Aarhuus, den 23 Mart 1861 Kjære Andreas Ja Du maa nok sige det er længe siden at Du hørte fra mig, og navnlig vilde Du vel nok ønske at vide noget om Dandsesagen, som Du vel nok kan slutte Dig til formedelst den lange Taushed er strandet paa uovervindelige Skjær. Sagen forholder sig saaledes: Jeg […]

1855_7_30

Aarhuus d. 30 Juli 1855 Kjære Andreas Af din sidste kjære Skrivelse af 22de dennes seer jeg at Du vel er tilfreds med Din Plads, men ikke med Indtægten, det sidste kommer vel nok naar Du vil give Dig lidt Tid, men som tidligere udtalt maa Du give Dig Tid, det forekommer mig derfor ikke […]

1854_3_31

Aarh. 31 Marts 1854 Kjære Andreas ! Jeg har givet Hr Skibscapitain Hunnerup paa Dampskibet Waldemar, som ankommer til Kjøbenhavn Søndag Eftermiddag, dine sædvanlige Maanedspenge og tillige 2 Rbd fra Fuldmægtig Winge, hvad disse Penge er for kjender jeg ikke, dog maa jeg antage at det er for den Commision du har udrettet for ham. […]