Randers

1856_11_11

Aarh. d. 11 Nov. 1856 Kjære Andreas Uagtet jeg ikke har hørt fra Dig siden 10de f. M., som forundrer mig meget, saa vil jeg med disse Linier dog give dig til- kjende at vi endnu er til, men hvad der meest foranlediger dette Brev, er, at gra- tulere Dig til Din Fødselsdag den 13de […]

1853_11_19

Aarh. 19/11 53 Kjære Andreas Dagen efter jeg sidst tilskrev Dig erholdt jeg dit Brev, og blev ved at see Du alllerede var Renons, noget forbauset, men ved nøiere at eftertænke det, har Du dog ikke givet stort andet ud end nødvendigt, i det allerførste kunde jeg nok vide at der vilde medgaa mere, end […]