Militær

1849_7_30

Kjære Søn En utilgivelig Ligegyldighed har Du viist ved ikke at lade høre et Par Ord fra dig eller i det mindste en mundt- lig hilsen til os med Overauditeur Stephensens Karl som i disse dage ankom hertil og som du endogsaa saae da han kjørte. Imidlertid er jeg nu kjed af at præke for […]

1849_4_4

Kjære Søn ! Af Dit Brev som jeg for en Time siden modtog seer jeg at Du er lidt stødt over mit sidste Brev til Dig, det var rigtig nok skrevet i hastværk og derfor noget mere stødende en(d) sædvanlig, men at jer paaminder Dig om flittig at tilskrive os, derover kan Du vel ikke […]

1848_10

Til Andr. Kaas. Warde fra L B Kaas October Maaned 1848 Kjære elskede Søn ! Efter 3 Dages sindig Kjørsel, kom vi endelig hertil den 19de om Efterm. Kl. 3, dog med megen Besvær da Veien paa flere Steder var yderst slet saa vi flere Gange vare nær efter at vælte dog slap vi derfra […]