Hr Ørting

1850_10_11

Kjære Søn ! Tak for dit Brev jeg modtog strax efter din hjemkomst lige som ogsaa det jeg modtog med Ørting tilligemed Fjerdingen hvor i var 4 koste. Tøiet modtog jeg ogsaa med Dagvogn, Kudsken hvem jeg betalte 24 sk som vi haver betalt den karl der havde det fra Warde efter Affordring, for sin […]

1849_9_3

Kjære gode Andreas ! Dit sidste kjære Brev modtog jeg tilligemed Kostene hvorfor takker mange Gange, jeg skrev Dig strax til igjen hvilket Brev skulde have været med Standtenmacher naar han kom tilbage fra Ebeltoft men jeg har ikke seet ham siden. Du glædede os i Dit Brev ved at aflægge os et Besøg men […]

1849_4_4

Kjære Søn ! Af Dit Brev som jeg for en Time siden modtog seer jeg at Du er lidt stødt over mit sidste Brev til Dig, det var rigtig nok skrevet i hastværk og derfor noget mere stødende en(d) sædvanlig, men at jer paaminder Dig om flittig at tilskrive os, derover kan Du vel ikke […]