Haunstrups

1850_8_16

Kjære Andreas Af din sidste Skrivelse antog jeg at Du havde besøgt os i forrige Maaned, og Din Moder ansaa det for afgjort, hvorfor hun havde travlt, baade med Et og Andet i denne Anledning, især med at lave Rødgrød, men hvem der blev borte var hendes kjære Andreas, og som følge deraf fik Dine […]

1850_4_19

Kjære Andreas ! Du undres nok over at jeg ikke i længere Tid har ladet høre fra mig, uagtet Du 2de Gange har tilskrevet mig, men der var heller ikke min Mening, naar der ikke hændelsesviis var truffet en Leilighed til Warde, at give Dig nogen Underretning fra os, før om nogen Tid, indtil jeg […]