George Esmann

1855_1_25

Aarh. 25 Jan. 55 Kjære Andreas At dit sidste Brev satte os i en glad Stem- ning kan nok være. Jeg mødte Nors strax efter at jeg havde modtaget Efterretningen jeg fortalte ham naturligviis Udfaldet, hvor over han blev særdeles glad, jeg mærkede samme hjertelige Glæde hos Winge da jeg fortalte ham det, og jeg […]

1854_12_2

Aarh. 2/12 54 Kjære Andreas Efter din sidste kjære Skr. modtaget i Dag, seer jeg at Øieblikket nærmer sig som skal afgjø- re om Din Flid, som jeg ikke tvivler om, skal blive belønnet eller ikke. Til hvad Side det end gaaer, saa vil jeg raade Dig at gaae frem med Besindighed og Rolighed, saa […]

1854_9_15

Aarhuus den 15 Septbr. 1854 Kjære Andreas Af Din kjærkomne sidste Skrivelse erfarer jeg hvad jeg vilde vide og om min forrige Skr. har sat Dig i en daarlig Stemning saa gjør det mig ondt, da det ikke er min Hensigt ved mine maaskee for knorvorne Breve at spo- lere Dit gode Homeur, men at […]