Fuldmægtig Ecmann

1854_10_3

Aarh. 3/10 54 Kjære Andreas Som sædvanlig sender jeg dig de reglemente- rede 25 Rdlr med Postanvisning. Hvad angaaer at Du nok kunde ønske at læse til Artium da tør og kan jeg ikke dertil raade Dig, da der vilde møde, inden du naaer dette, maaske Vanskeligheder som Du nu ikke indseer, ligesom ogsaa Militair- […]

1854_9_15

Aarhuus den 15 Septbr. 1854 Kjære Andreas Af Din kjærkomne sidste Skrivelse erfarer jeg hvad jeg vilde vide og om min forrige Skr. har sat Dig i en daarlig Stemning saa gjør det mig ondt, da det ikke er min Hensigt ved mine maaskee for knorvorne Breve at spo- lere Dit gode Homeur, men at […]

1850_12_24

Kjære Andreas Du har vist længe ventet Brev fra mig, og har jeg og- saa i længere Tid villet give Dig Efterretning fra mig, naar jeg havde kunnet bragt det paa det Rene med at skaffe dig en Condition til Mai, som jeg først for et Qvarteer siden har faaet reen afgjort. Jeg har faaet […]