Frausing

1856_2_24

Aarh d. 24 Feb. 1856 Kjære Andreas At Du har Grund til at undres over min lange Taushed kan ikke nægtes, som for en stor Deel grunder sig i Forretninger for Toldinspecteuren og deels i private Arbeider, med hvilket sidste jeg har maattet piint mig, for at have noget at leve for i denne Maaned, […]

1854_2_10

Aarh. 10/2 54 Kjære Andreas Efter at jeg havde brunget mit Brev paa Posthuset den 8de, ihukom jeg først at jeg havde glemt at sige Dig Be- skeed om Forordn. De ere af 2den Udgave, Alle, og gaaer til 1808. Indbindingen paa alle 15 Bind er meget god og har ikke de mindste Feil, saa […]