Dampskibet Zimbria

1853_11_16

Kjære Andreas Jeg tilskrev Dig den 8 dennes, hvori jeg meldte, at der med Dampskibet Zimbria blev afsendt en stegt Gaas m. m. i Anledning af Din Geburtsdag, sidste Søndag, og ham Du maatte afhente paa Dampskibet strax efter dens Ankomst samme Dag, da jeg havde truffet Af- tale med Styrmanden derom, men da jeg […]

1853_11_11

Aarhuus den 11 Novbr. 1853 Kjære Andreas Af din velkomne Skrivelse seer vi at Du lykkelig og vel kom til Hovedstaden uden at give Hals, hvilket inderlig glæder os. At Du endelig fik et Værese efter Din Smag er os iligemaade kjært. Med Hensyn til Din Læsning, som vi haaber Du allerede har iværksat, derom […]