Dampskib Valdemar

1861_10_12

Aarhus 12 Octbr 1861 Efter min sidste Skrivelse sendes Du med Dampskibet Valdemar 2 Flasker Solbærrom af eget Fabrikat. Endvidere: 1 Par Strømper som Du glemte sidst du var hjemme hvori er isat nye Fødder. 1 Ost og en kogt Rullepølse. Pølsen er vel noget feed som Mutter siger Du ikke holder meget af, men […]

1861_3_23

Aarhuus, den 23 Mart 1861 Kjære Andreas Ja Du maa nok sige det er længe siden at Du hørte fra mig, og navnlig vilde Du vel nok ønske at vide noget om Dandsesagen, som Du vel nok kan slutte Dig til formedelst den lange Taushed er strandet paa uovervindelige Skjær. Sagen forholder sig saaledes: Jeg […]

1854_5_28

Aarh. 28/5 54 Kjære Andreas Som meldt i mit Brev til Rasmus af g.dato følger med Dampskibet Waldemar og afhentes hos Styrmanden, 4 mk for Knapperne, en Spegepølse i 2 Dele og 1 Par Strømper til Rasmus som afhentes hos Styrmanden. Du eller Rasmus maa endelig afhente det strax efter disse Liniers Modtagelse, da Dampskibet […]

1854_5_18

Aarhus d. 18 maj 1854 Kjære Rasmus Længe har Du maattet vente paa Brev fra mig hvortil Grunden er, deels en mængde Forretninger og deels i den naragtige Grille, at jeg mulig kunde have vundet lidt i Lottteriet og hvormed jeg vist ville have glædet Dig, men Nix, af denne Vei falder nok ikke Steeg […]

1854_4_9

Aarh. 9/4 54 Kjære Andreas Af Din sidste Kjærkomne Skrivelse seer jeg at Du fremtidig kuns behøver 20 Rbd. dette kan jeg naturligviis ikke andet end være særdeles tilfreds med, men troer Du ikke at du derved kommer tilkort, thi i saa Fald maa Du endelig ikke signer (genere) dig for at sige mig det, […]