Bødker Hansen

1854_3_22

Kjære Andreas & Rasmus Nu gjør Du/I mig Tiden for lang mine Venner, Dit Andr. sidste Brev er dat. 26 f. M. og siden har jeg intet skrivtligt seet fra Dig eller Rasmus, jeg haaber derfor strax efter Modtagelsen heraf at see et par Ord fra Eder; thi ved Eders lange Taushed, er vi i […]

1854_3_3

Aarh. 3/3 54 Kjære Andreas Med megen Længsel imødeseer jeg saa Brev fra Dig, og ved at modtage dit Sidste blev vi beroliget da vi frygtede for at noget kunde være tilstødt Eder. Hr Winge har rimeligviis været hos Dig og leveret Dig 25 Rbd samt en Vest til Rasmus. Bødker Hansen kommer til Kbhvn […]