America

1854_10_15

15/10 54 Kjære Andreas Ifølge din Begiæring gik jeg strax til Procurator Nors, og bad om en ny Anbefaling, men der dette var han ikke meget for, men imedens vi talte derom kom Fuldmægtig Esmann og hvem han strax spurgte om han havde denne, hvilket besv. bejaende, jeg gik strax op og fik den hos […]

1853_11_11

Aarhuus den 11 Novbr. 1853 Kjære Andreas Af din velkomne Skrivelse seer vi at Du lykkelig og vel kom til Hovedstaden uden at give Hals, hvilket inderlig glæder os. At Du endelig fik et Værese efter Din Smag er os iligemaade kjært. Med Hensyn til Din Læsning, som vi haaber Du allerede har iværksat, derom […]