Kategori 1861

1861_12_20

Aarhus, den 20 Decbr. 1861 Kjære Andreas Af Din kjælige Skrivelse modtaget i Aftes, seer jeg at Du ikke ønsker nogle Dig tiltænkte Fadevarer til Julen, for- medelst at du er dermed forsynet, de skal derfor heller ikke blive sendt før længere hen i næste Aar eller ogsaa om Du selv vil underrette os om […]

1861_12_17

Aarh. 17 Decbr. 1861 Kjære Andreas Jeg havde ventet at høre fra Dig efter mit sidste Brev, hvormed fulgte det bevidste Etui, men dette Haab slog feil. Formaalet for disse Linier er at jeg paa Løver- dag agter at sende med Dampsk. Dania lidt Pillerie til Dig til Julen og tillige en lille Blaae, som […]

1861_10_12

Aarhus 12 Octbr 1861 Efter min sidste Skrivelse sendes Du med Dampskibet Valdemar 2 Flasker Solbærrom af eget Fabrikat. Endvidere: 1 Par Strømper som Du glemte sidst du var hjemme hvori er isat nye Fødder. 1 Ost og en kogt Rullepølse. Pølsen er vel noget feed som Mutter siger Du ikke holder meget af, men […]

1861_10_9

Aarhuus, den 9 Octbr. 1861 Kjære Andreas For dit venlige kjære sidste Brev takkes Du og især for Gratulationen til vor Bryllupsdag som Du mener er den 29 Septbr., men hvorpaa jeg har Attest at være den 30te s. M. Disse Linier skulle allerede været Dig tilstillet i forrige Uge, men jeg blev beordret til […]

1861_9_13

Aarhus, 13 Septbr. 1861 Kjære Andreas Af Dit særdeles længe ventede Brev seer jeg at Du som sædvanlig har moret Dig paa Bornholm som særdeles glæder os, da Du nok kunde have fortjent Ferie ovenpaa Anstrengelsen ligesom Du ogsaa har samlet Styrke til atter med fornyet Kraft at fortsætte Dine besværlige Stu- dier. Carl kom, […]

1861_7_2

Aarh. 2 Juli 1861 Kjære Andreas For Din Expeditte Svarskrivelse i Anled- ning af Carl, takkes Du, og hvad angaaer at der er rigtigst at han bliver hos Tilten- borg saa deler jeg ikke saa ganske din Mening, thi kunde han komme paa et andet Værksted om ogsaa i det mindre troer jeg dog der […]

1861_3_23

Aarhuus, den 23 Mart 1861 Kjære Andreas Ja Du maa nok sige det er længe siden at Du hørte fra mig, og navnlig vilde Du vel nok ønske at vide noget om Dandsesagen, som Du vel nok kan slutte Dig til formedelst den lange Taushed er strandet paa uovervindelige Skjær. Sagen forholder sig saaledes: Jeg […]