Kategori 1857

1857_1_15

Aarh. 15/1 57 Kjære Andreas At Du bander og lyner over at jeg ganske udebliver med Svar paa dit sidste Brev, er Noget jeg tilfulde indseer, og vil jeg ogsaa indrømme det Urigtige i denne Forsømmel- se, men reent ud sagt, har jeg ikke været stemt til noget somhelst Arbeide udenfor det mig Befalede, uagtet […]