Kategori: 1855

1855_12_30

Aarhuus 30/12 55 Kjære Andreas Du kan af den lange Taushed antage at vi ganske har glemt Dig, men den sædvanlige Undskyldelsesgrund er atter tilstæde denne Gang nemlig Forretninger til op over Ørerne, men da jeg netop i Dag har begyndt min Morgen- vagt og der netop paa denne er en Times Frihed som jeg […]

1855_12_20

1855_10_20_oversat Aarh. d. 20 Dec. 1854 Kjære Andreas At dit sidste kjærkomne Brev satte os i en glad Stemning derom kan Du være forvis- set, Din Moder uskrømtede Glæde over et hel- digt Udfald til din skriftlige Examen, viste sig i saa høi en Grad at jeg i mange Aar ikke har seet hende i […]

1855_7_30

Aarhuus d. 30 Juli 1855 Kjære Andreas Af din sidste kjære Skrivelse af 22de dennes seer jeg at Du vel er tilfreds med Din Plads, men ikke med Indtægten, det sidste kommer vel nok naar Du vil give Dig lidt Tid, men som tidligere udtalt maa Du give Dig Tid, det forekommer mig derfor ikke […]

1855_6_11

Aarh. 11 Juni 1855 Kjære Andreas At Du har Grund til at antage at en eller anden Uheld er tilstødt os, siden du ikke i længere Tid har hørt fra os, indrømmer jeg, men dette er Gud være lovet ikke Tilfældet, Grunden til Tausheden er denne: Morgen og Aftenvagt haved jeg i 8 Dage, der- […]

1855_5_4

4/5 55 Kjære Andreas Af din venlige Skrivelse seer vi at Du sund og rask er kommen til Bestemmelsesstedet og ag Du har tiltraadt Din nye Conditon, lige- som Du foreløbig er tilfreds med Din Principal saavelsom Fuldm. Hesse, hvilket vi ønkser og haaber vil vedvare. Indslutter sendes der forlangte Examens Be- viis fra Berggreen, […]

1855_1_29

Aarh d. 29 Januar 1855 Kjære Andreas Din kjære Skrivelse af 26. modtog jeg i Gaar, hvoraf jeg seer at Du har været i Kjøge for at er- holde Condition. I den Anledning forhørte jeg hos Toldassistent Tingsted angaaende Pladsens Be- træffenhed og han sagde mig at Manden nok var en skikkelig Mand, men at […]

1855_1_25

Aarh. 25 Jan. 55 Kjære Andreas At dit sidste Brev satte os i en glad Stem- ning kan nok være. Jeg mødte Nors strax efter at jeg havde modtaget Efterretningen jeg fortalte ham naturligviis Udfaldet, hvor over han blev særdeles glad, jeg mærkede samme hjertelige Glæde hos Winge da jeg fortalte ham det, og jeg […]

1855_1_3

Aarh. 3 Janv. 1855 Kjære Andreas Af Dit kjærkomne Brev af 25 f. M. seer jeg at du i Familie og Vennekreds har moret Dig ret godt i Julen, men dog bedst med Dine gamle Værtinder. Hos os har morskaben været som sædvanlig i vores Familiekreds. Ras- mus kom som han havde lovet Juleaften Kl. […]