1867_9_28

1867_9_28_side1

Aarhus 9/28 67
Kjære Andreas
Overbringeren af disse Linier er Slag-
termester Jørgensen boende paa Fiskegade
hersteds, og med ham følger rimeligviis
hans Søn op til Dig. Denne Søn skal
forblive i Staden for at læse til Prelimi-
nair-Examen og naar dette er over-
staaet læse til den dansk jur. Examen.
Da Jørgensen er ukjendt med Forholdene
i Anledning af hans Søns Studering har
han anmodet mig om at jeg ved
disse Linier ville bede Dig at
give ham de Oplysninger angaaende den
Vei han skulde gaae for at faa den dyg-
tigste Lærer til Forberedelses-Examen og
øvrige Ting der staaer i Forbindelse der-
med. Du vil vist kunde erindre
Jørgensen fra den Tid du boede hos mig
paa Fiskergade, der er en meget brav Mand
og jeg troer at hans Søn er en sjælden rolig
og med et lyst Begreb begavet Mand og jeg
beder Dig derfor om at Du uegennyttig
giver ham de Oplysninger han maatte for-
lange, navnlig at paavise ham en dygtig
1867_9_28_side2
Lærer til hans Søn.
Alt staaer vel her hjemme og Du
skal snart høre igjen fra mig.
De kjærligste hilsner til vor kjære Vitha
og Smaa fra os Alle.
Din stedse hengivne
Fader.


Original brev som pdf:
1867_9_28
Oversættelse som pdf:

1867_9_28

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1867

Følg Kjære Søn på Facebook

cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *