1867_2_10

1867_2_10_side1
Aarhus, 10/2 67
Kjære Andreas.
I følge en Anmodning jeg har faaet fra
Aalborg Toldssistenter om at vi samtlige
herværende Toldassistenter indgive et
Andragende til Rigsdagen, som skal gaa
ud paa at faae vore Gager forbedrede,
grundet fornemmelig paa at vor nuvæ-
rende Lønning med Gagetillæg er for
liden, som Følge af de høist for-
nødne Nødvendighedsartiklers Dyrhed og at den forhøiede
Huusleiede er stegen i en for-
bausende Grad etc. etc., beder jeg Dig med
omgaaende Post at give mig et Con-
cept til et saadant Andragende og som
maa være godt motiveret, da det vil
blive bedømt af strenge, og som vil vide
at være kloge herrer.
Et saadant Andragende er indgivet allerede
fra Kjøbenhavn, Aalborg og Odense.
Da Du har dette Brev i Morgen den 11te og maa
altsaa give mig det Forlangte saaledes at
jeg kan have det den 12te, da det strax derefter
skal afgaa til Rigsdagen. Vi haaber at Alt er
vel. Fra os Alle til Dig og Dine de kjærligste hilsner
Din hengivne Fader
Kaas
Witha takkes i det Uendelige fra Motter.
for den vapor Flaske Lugtende hun fik til Julegave.

Original brev som pdf:
1867_2_10
Oversættelse som pdf:

1867_2_10

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1867

Følg Kjære Søn på Facebook

cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *