1867_10_15

1867_10_15_side1

Aarhus, 15/10 67
Kjære Andreas
Som du vel har modtaget de med
Dampskibet Aarhus den 12te dennes
sendte Selvkogemaskine og en Krukke
Tyttebær hvilke 2de Ting vi ere
meget nysgerrige efter at faae
at vide om de ere komnes Eder
tilhænde i uskadt Stand, da
Emballagen ikke var den
bedste grundet paa at jeg ingen
Kasse kunde faae at sætte Ma-
skinen i.
Inden i Skorstenen laae Hanen
til Svikken og den løse Skor-
steen laae ved siden af Maskinen
og som vi vil haabe at den ikke
har trykket Maskinen. Maskinen
var ikke smukt afpoleret men
det faaer Vitha selv at besørge
1867_10_15_side2
da der var ingen Tid til at
faae dette gjort.
Det er en Selvfølge at der
skal bruges Trækul til at fyre med
men ikke formange. Naar der
først gjøres Ild med en liden
Portion Høvlespaaner eller anden rask
Brændbar Stof og ovenpaa ligger
en Kontoirkop fuld Trækul saa er
det mere end nok for at faae
Vandet i kog. Spar ikke paa at
fylde den omtrent med Vand for
at Maskinen ikke skal tage nogen
Skade.
I haab om at i Alle ere raske
slutter vi med hjerteligste hilsner
fra os Alle saavel til vor kjære Vitha og Smaa
som dig selv. Dine stedse hengivne
Forældre
Vi fik ikke siden at vide om den lille
Pige har været i Kirke og hvad den
hedder

Original brev som pdf:
1867_10_15
Oversættelse som pdf:

1867_10_15

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1867

Følg Kjære Søn på Facebook

cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *