1858_2_22

1858_2_22_side1
1858_2_22_side2
Aarh. 22/2 58
Kjære Andreas
Du troer vist min kjære Ven at vi
har forglemt Dig, men dette er ingen-
lunde tilfældet. Jeg veed nok at jeg for
længere Tid siden skulde efter Løvte have
sendt Dig nogle Skillinger, men dette
har ikke været mig muligt thi den
1 Januar maatte jeg aftrække 30 Rdr
i min Gage og i denne maatte jeg
til Livsforsikkringskassen betale 35 Rdr.
I Gaar Formiddag talte vi om at
tilveiebringe 5 Rdr til Dig og
i samme moment kom Postbu-
det ind af Døren med et Brev
til mig hvormed fulgte 8 Rdr og
som jeg ikke kunde tænke mig
hvorfra kom, men ved at
aabne det seer jeg der er til
Martin fra Hans Morten. Jeg
erfarer derfor heraf at Martin
er i Forlegenhed som jeg ikke
havde ventet, da Du tæt ind
til Juul skrev at han havde Arbei-
de og at han havde lagt lidet til-
side for at kunne tage til i
paakommende Tilfælde, men min
gode Martin forstaaer ikke at om-
gaaes Penge og tænker ikke paa den
Dag i Morgen. Jeg haaber
Du paalægger ham naar han in-
gen Arbeide har at han tager hjem
og ikke bliver der længere, hvorved
han kommer i mere og mere Suppe
1858_2_22_side3
hvilket ikke er saa let igjen at
komme ud af. Han behøver
ikke at frygte for Bebreidelser
thi de ere spildte paa ham, men
som sagt formaae ham til snarest
muligt at reise hjem.
Som Følge af anførte Brev følger
herved med Postanvisning 8 Rdr
til Martin og 6 Rdr til Dig fra
mig, dog er deri indbefatter 4 Mk som
Carl har sammensparet til Dig.
Jeg tør ikke min kjære Andreas
love Dig nogen for det Første
da jeg i indtrædende Maaned har
meget at dække og til April skal
betale Huusleie, men vær forvis-
set om at mit engang givne
Ord skal efter Evne blive punkt-
lig holdt.
Disse Linier er skrevet Kl. 7½ Mor-
gen og Brevet skal være indleveret
Kl. præc. 8, hvorfor jeg slutter med
de venligste hilsner til Eder begge
fra os Alle.
Din stedse hengivne
Fader
Jeg haaber og venter paa snarlig
Brev fra dig og fortæl mig op-
rigtig hvorledes Martin i Eet og
Alt har det, samt forsøm ikke at
gjøre ham begribeligt at det er bedst
han reiser hjem saalænge han ingen
Arbeide har.

Original brev som pdf:
1858_2_22
Oversættelse som pdf:

1858_2_22

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1858


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *