1853_12_3

1853_12_3_side1

1853_12_3_side2

Aarh. 3 Decbr 1853
Kjære Andreas
Af Rasmus´s sidste Skr. som er fremkommen ved
Nysgjerrighed, idet Du ønsker vores Numere opgivet, og
som ere Følgende:
64 – 390
36 – 116
29 – 147
59 – 236
Om Lykken skulde være os gunstig, saa skal
Du dog derfor ikke yttre Dig derom
til nogen, thi der er altid godt at have
noget hemmeligt for sig selv.
Ved første Skibsleilighed skal jeg sende Eder
lidt Proviant, tilligemed din Støvleknægt.
Uagtet vi ere særdeles glade ved at høre fra
eder Begge, saa maa jeg dog rigtignok tilstaa at
Eders Breve ere meget mangelfulde især dine.
Du maa derfor endelig ved næste Skr. fortælle
os hvorledes det gaaer med din Læsning om Du
troer at Du kan blive saa ferm i Tingen? at du tør
gjøre Dig haab om at bestaae ved den sig nærmende
Præliminair Exam. Ligesom om Du har Løfte om Bøger, jeg
mener naturligviis Skovs Rgst?. Frd [Schous register over forordninger] Ligel. vilde vi gjerne
vide hvorledes det gaaer med Din og Br. Reenlighed,
om Du har sørget for Ildebrændsel, ogsaa vilde Din
Moder gjerne vide lidt nøiere Underetning om Mdm Dahls
Affairer. Naar Rasmus skriver igjen da lad

1853_12_3_side3
ham fortælle os lidt om hvor stort et Qrværk?-
sted han er kommet paa, om hvorledes og hvorme-
get han kan tjene om Ugen, samt om han troer at
kunne erholde Arbeide hele Vinteren m. m.
Hvorledes I faaer eders Strømper og øvrige Tøi
stoppet og lappet vilde vi og gjerne vide
lidet om.
Den Addresse jeg 2de Gange har skrevet om
vilde jeg ogsaa gjerne have opgivet.
Af din sidste Skr. lyser den rene Glæde og Mun-
terhed ud af, som meget fornøier os. Du siger
ogsaa at have meget travlt, men hvormed,
desom giver Skrivten ingen Oplysning.
Fra Winge hilses Du, med Anmodning om Du
vil strax konne og hjælpe med Renteliste,
Sognefogd. i Saxild er afsat hvilket efter hans
Mening vilde glæde dig. Du kan troe hans
Plov gaaer og skjærer godt i denne Tid og bliver
bedre endnu længere henne i Maaneder, hvor
imod Brændstrups staaer stille. Han har endnu
saavidt jeg veed endnu ikke tjent en Skill.
udenom, hvorimod han gaaer paa Comedie
hver Aften og Concenter naar der er nogen.
Forsøm ikke kjære Andr. at være flittig thi Tiden
er kostbar.

1853_12_3_side4
Du tilligemed Rasmus hilses venligt fra Jom-
fru Wadum og Reebsl. Dyhr og Kone.
De kjærligste hilsner til dig og Rasmus fremsen-
des fra os Alle.
Eder kjære Fader
Kaas

Original brev som pdf:
1853_12_3
Oversættelse som pdf:

1853_12_3

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1853


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *